Dětské lekce

Pole sport

Pole sport (pole dance) se v posledních letech těší čím dál větší oblibě ve světě i u nás a nevyhýbá se ani kategorii dětí. V roce 2014 byla na Mistrovství ČR v Pole sport poprvé zařazena kategorie dětí a juniorů a množství účastníků a jejich kvality jen dokazují, že pole sport je pro děti stejně vhodný úplně stejně jako balet, gymnastika, apod.

Lekce pole sport jsou vhodné pro pro dívky i chlapce a je na nich plně respektován vývoj dětského organismu. Na hodinách se důkladně věnujeme nejen postupnému budování potřebné síly, flexibilitě těla, ale i estetice pohybu a souladu s hudbou.

Tyto lekce dělíme podle věku na dvě kategorie:

Dětský pole sport (pro děti ve věku 4-8 let, v rozvrhu má zkratku "DPS") a Junior pole sport (pro děti ve věku 9-13 let, v rozvrhu má zkratku "JPS").

Maximální počet dětí na lekci je 10. Dětský/junior pole sport je v Tanceláři velmi oblíbený, proto doporučujeme hlásit své ratolesti na lekce dopředu, ať mají své místo jisté.

Taneční přípravka

(pro děti 4-8 let)

Tato lekce je určena pro dívky i chlapce a jsou vedeny hravou formu, kdy se děti naučí základním klasickým pozicím a moderním prvkům. Pozornost je věnována také  protahování a zvyšování flexibility, koordinaci pohybu, spravnému držení těla, orientaci po sále, hrubé motorice, rovnováze a soustředění. Děti se naučí improvizovat, ale také vybudují taneční paměť při učení krátkých vazeb - choreografií.